بازی واقعیت افزوده ای که می تواند حافظه شما را تقویت کند.

سرمایه گذاری در قسمت بازی های واقعیت افزوده یکی از اهداف اصلی شرکت های بازی سازی شده است. و شرکت ها بر سر بدست آوردن این بازار رقابت شدید دارند. این بازی به همراه لوگوهای واقعی انجام می شود به این صورت که لوگو های آجری را روی میز میریزیم و عینک واقعیت افزوده شروع […]

بستن
مقایسه