اپل قصد دارد در سال میلادی جدید از موارد بازیافتی بیشتری در محصولات خود استفاده کند.

استفاده از مواد بازیافتی یا زباله ها در انواع محصولات باعث کاهش زباله ها در طبیعت و باعث بهبودی وضعیت محیط زیست می شود و شرکت اپل قصد دارد در این امر از سایر شرکت ها جلو بیوفتد و در تولید محصولات خود از مواد بازیافتی استفاده کند. اپل در سال 2021 تقریبا تا 20 […]

بستن
مقایسه