ورژن جدید واتساپ برای کاربران ویندوز با ویژگی های یک بار مشاهده و… عرضه می شود.

ویژگی های جدید ورژن ویندوزی واتساپ با عنوان یک بار مشاهده که کاربران بتوانند پست و ویدئو هایی ارسال کنند، که قرار است یک بار مشاهده شوند. در نسخه بتای واتساپ ویژگی های جدید، به صورت آزمایشی امتحان می شوند. همچنین ویژگی دیگر واتساپ تحت عنوان منوی پاپ آپ جدید برای ارسال شماره تلفن ها […]

نرم افزار واتساپ در حال کار بر روی اشتراک گزاری فایل هایی با حجم 2 گیگابایت است.

در سال های اخیر با روند روبه رشد استفاده از نرم افزار واتساپ و در نتیجه روبرو شدن کاربران با مشکل به اشتراک گزاری فایل ها، توانایی به اشتراک گزاری فایل هایی با حجم زیاد یکی از چالش های کاربران می باشد. در حال حاضر واتساپ در حال آزمایش به اشتراک گزاری فایل ها با […]

بستن
مقایسه