آیا نگران هستید که توسط ایرتگ ردیابی می شوید؟

زمانی که برای اولین بار سیستم جهانی ایرتگ شروع به فعالیت کرد. ردیاب های بلوتوث اپل با پوشش فوق گسترده در سراسر جهان اولین تجربه ای خاص برای کاربران به ارمغان آورد. ایرتگ وسیله ای جدید برای ردیابی وسایلی که احتمال گم شدن آن ها زیاد هست می باشد. برخی متخصصان امنیتی هشدار داده اند […]

بستن
مقایسه